“รอบทิศ สี่แคว”

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

*********************************

พ่อเมืองสี่แคว ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

**************************************

“นายกจิตตเกษมณ์ ” รับมอบเงินสมทบเพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินสมทบจากไลออน ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกลู นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว ปีบริหาร 2563-2564  เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม )  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

************************************

“อดีตรัฐมนตรีภิญโญ ” ช่วยเหลือชาวบ้าน รถแบ็คโฮ ขุดลอกเหมืองฝาย ให้นำ้ไหลเข้าหมู่บ้าน ประชาชนมีใช้อย่างพอเพียง

บิ๊กอู๊ดดร.ภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก ฯ นำรถแบ็คโฮจากอบจ. นครสวรรค์ โดยทางอบต. หนองกรด อนุเคระห์นำ้มัน ขุดลอกเหมืองฝาย สายตะแบกจากหมู่ 11  ให้นำ้ไหลไปบ้านดอนไผ่เหมืองหมู่  13 และไปหมู่  5 และ หมู่ 6 ตำบลหนองกรด

*******************************
แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในระดับอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง วันที่ 12-23 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น รุ่นอายุ 15 ปี และ อายุ 18 ปี เป็นการแข่งขันฟุตบอล 11 คน

 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นายสุชาติ สุดเขตต์ ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิตย์ บุญคลัง ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีทีมสมัครเข้าร่วม
รุ่น 15 ปี จำนวน 12 ทีม
รุ่น 18 ปี จำนวน 12 ทีม

สนับสนุนเงินบำรุงทีม
ทีมละ 10,000 บาท
พร้อมชุดแข่งขันจำนวน 1 ชุด
เงินรางวัลแต่ละรุ่น
ชนะเลิศ 30,000 บาท
รองชนะเลิศ1 20,000 บาท
รองชนะเลิศ2 10,000 บาท
รองชนะเลิศ3 5,000 บาท

                                                                                                      **********************************

..หลังจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พันศักดิ์ ศรีทอง ซึ่งสร้างผลงานหลายด้านสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังไปทั่วประเทศ ท่านก็ยังคงอุทิศตนเพื่อสาธารณะ

เช่น การเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ การเป็นพิธีกรในงานสังคมต่างๆ การบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบ และออกรอบการตีกอล์ฟกับกลุ่มเพื่อนเพื่อดูแลสุขภาพอย่างประจำสม่ำเสมอ ขอขื่นชมครับ….

***********************************

….อีกรายที่อดีตเป็นนักบริหารโรงเรียนชั้นแนวหน้าของวงการการศึกษา ผอ.ไพบูลย์ สิงห์โตทอง อดีตผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเกยไชยเหนือ

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังอุทิศตนเพื่อสาธารณะด้วยการเป็นทั้งนายกสโมสรโรตารีชุมแสงและเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆในสังคมมากมาย ต้องขอชื่นชมบุคคลที่เป็นของสังคมอย่างจริงครับ…

************************************

แจ้งข่าวมาจาก คุณสุธิดารัตน์ รุ่งรอด ประชาสัมพันธ์และไวยาวัชกรของวัดศรีสุวรรณ (เขื่อนแดง) ว่าการทอดกฐินสามัคคี ปีนี้เมื่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 มีนายจำลอง พรมหนองโดก นายก อบต.นครสวรรค์ เป็นประธาน

ได้เงินจากผู้ใจบุญรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยเงินดังกล่าวจะใช้สมทบทุนในการสร้างพระมหาเจดีย์ของวัดต่อไป ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุๆๆ…

******************************

…..นายแพทย์ธวัชชัย แต้ประยูร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทรวมกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนวิชัยบำรุงราฎร์( ว.ร.) และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม (ช.น.พ.) เพื่อพบปะสังสรรค์ฉันท์เพื่อนรัก

ระลึกถึงความหลังที่ร้านอาหารลาบเป็ดขัยนาท กระชับความรักความสามัคคีในกลุ่ใเพื่อนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

****************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์,แหล่งข่าวทุกท่าน

ธนิศา  (พัช)   – ครูเฉลิม  รอดหลง  กระแซะ

.

Related posts