เชียงใหม่ /// สนอ.ม.แม่โจ้ มุ่ง Green office เชิญชวนร่วมกิจกรรมลดโลกร้อนCar Free Day : ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน  ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน  2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์อภิชาติ  สวนคำกอง รองอธิการบดี ในฐานะ ประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า “โครงการ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2560 ทางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรมครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรในสำนักงานและนอกสำนักงานให้คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้เห็นความสำคัญและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้พลังงา  น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และเพิ่มกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม ประสบการณ์และความสนุกสนานเพิ่มเติมไปด้วย อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการร่วมใจประหยัดพลังงานอีกด้วย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศทุกคน ขอเชิญท่านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะครับ ช่วยกันลดโลกร้อน สร้าง Green office ให้กับสำนักงานอธิการบดี”

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งปล่อยขบวนจักรยาน จุด START  ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งขบวนจะเคลื่อนไปยัง วิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และจะวกกลับมาเข้าเส้นชัย  ณ  บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรับประทานอาหารร่วมกัน  และในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และกิจกรรม  5 ส. ต่อด้วยการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลและใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

 

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลดโลกร้อนในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      นายเชิดพงศ์  รอบเมือง  โทร. 0 5387 3242 และ นายศุภชัย  ชัยอุดมวิถี โทร. 0 5387 3032

ภาพ/ข่าว   กาณฑ์  โสภโณดร

Related posts