นครสวรรค์ //// ปล่อยแถวตรวจค้นผู้ต้องขัง ชาย-หญิง

เมื่อ ๑๐๐๕๐๐ เม.ย.๖๐,พ.ท.สมเกียรติ  มณีล้ำ ผบ.หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ในนามตัวแทน กกล.รส.จว.น.ว. ได้นำ หมู่ รส.ประจำ ร้อย.รส.ที่ ๑-๓ (มทบ.๓๑,ช.พัน ๔,ป.พัน ๔) จำนวน ๖๐ นาย เข้าร่วมการปฏิบัติในพิธีปล่อยแถวตรวจค้นผู้ต้องขัง ชาย-หญิง ภายในบริเวณอาคารสถานที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

– โดยมี พ.อ.อนุสรณ์  ธูปทอง รอง ผอ.รมน.จว.น.ว. และ นายวิชัย  โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ เป็นประธานร่วมในพิธี

 

– มีหน่วยงานความมั่นคงส่วนที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าร่วมการปฏิบัติ อาทิ จนท.ตร.ชุดปฏิบัติการพิเศษ,จนท.ตร.สส. ภ.จว.น.ว.,ตร.สภ.เมืองนครสวรรค์ และจนท.ป้องกันจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนประมาณ ๒๐๐ นาย

– วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเรือนจำ และเป็นไปตามคำสั่งของ คสช.,นโยบายของกรมราชทัณฑ์ และนโยบายการจัดตั้งเรือนจำสีขาว

– ผลการปฏิบัติ ตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้มียอดผู้ต้องขังชาย-หญิง ประมาณ ๓,๘๖๕ คน

ภาพ/ข่าว            ปชส.ร้อย ที่ ๑ (มทบ.๓๑).

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts