“รอบทิศ สี่แคว”

ชาวนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ ท่านพ่อเมืองสี่แคว (คนใหม่) ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน  แก้ไฃปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ สนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม เยี่ยมเลยครับ

     นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

*******************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การปลูกหญ้าแฝก การสร้างระเบียงและขั้นบันไดรับน้ำ การเตรียมพันธุ์ไม้สำหรับปลูก การปรับระดับแนวคันบ่อ การขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังน้ำสำรอง และกำหนดแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กับสระบ่อดินขาว เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่

*****************************************

หลังปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีภิญโญ คนขยัน ขวัญใจประชาชน ลุยลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร สร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้าน

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกํฯ

*************************************

อดีตรัฐมนตรีภิญโญ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชน แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ให้ชาวบ้านหนองกรด – หนองกระโดน

ดร.ภิญโญ นิโรจน์  สส.นครสวรรค์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนเข้าตำบลบ้านแก่ง ดูทางนำ้ไหลโดยเฉพาะ หมู่ 2 ต้องลอกคลองราชเมือง เพื่อเปิดทางนำ้ไหลใช้ในตำบลบ้านแก่งแล้วยังทำให้นำ้ไหลไปทั้งหนองกรดและหนองกระโดนด้วยครับ รถแบ็คโคจะเข้าดำเนินการลงมือทำเลย 4 วัน

***********************************

นายกจิตตเกษมณ์ ประธานพิธีคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม งานตรุษจีนปากน้ำโพ 105 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “การคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม” ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

*******************************

พิธีคัดเลือกองค์สมมุติ เจ้าแม่กวนอิม เสี่ยงทาย (ปั่วะปวย) งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพปีที่ 105

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และภริยา คุณรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ, ข้าร่วมในพิธีคัดเลือกองค์สมมุติ เจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2563-2564 ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา โดยผู้ผ่านการคัดเลือก

จากการเสี่ยงทาย (ปั่วะปวย) เป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพปีที่ 105 ( 2563 – 2564) ได้แก่ หมายเลข 20 นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์ (น้องพลอย) อายุ 20ปี ได้รับการคัดเลือก ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บิดาชื่อ นาย วันชัย รัตนวุฒิรัตน์ มารดาชื่อ นางสาว วิภาพร นิยติวัฒน์ชาญชัย และผู้สำรององค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ได้แก่หมายเลข 7 นางสาว พีรชา วชิรไตรภพ (น้องแพรวา) อายุ 18 ปี ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

************************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ในโอกาสนี้ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ด้วย ซึ่งได้แก่ นายปกิต อายุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

********************************

ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจและคณะ ศึกษาดูงาน สภ.ลาดยาวจ.นครสวรรค์

นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ โดยรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สภ.ลาดยาว รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงาน สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และได้รับข้อเสนอแนะฯ ไปเพื่อดำเนินการและได้มอบของที่ระลึกให้กับ ตร.สภ.ลาดยาว โดย .พ.ต.อ.วิริยะบัณฑิต สถิตย์สุวชาติ ผกก.สภ.ลาดยาว พร้อม ตร.สภ.ลาดยาว รอรับการศึกษาดูงานจาก คณะกรรมาธิการการตำรวจ

***********************************

#โรงเรีนนนครสวรรค์จัดพิธี “กษิณาลัยครูผู้เกษียณอายุราชการ” ซาบซึ้งและอบอุ่น

โรงเรียนนครสวรรค์ มีพิธีกษิณาลัย ให้คณะครูและบุคลากร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.ร.ร.นครสวรรค์ ครูลักษิกา เหลืองทอง ครูปริศนา ชูพินิจ ครูพูลสุข กฤษเฟื่องฟู ครูปรีชา ชิโนเรศโยธิน ครูแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์ ครูพรพรรณ จิตราทร ครูวีระศักธิ์ ดิษเจริญ ครูสถาพร อินทร์บรรลือ (ลาออก) และนายสมเกียรติ บานเพียร ลูกจ้างประจำ

************************************

Related posts