นครสวรรค์ ///ตรวจสอบห้างหุ้นจำกัดส่วน ซี.เจ.กรุ๊ป

เมื่อ ๐๙๑๑๐๐ เม.ย.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ตาคลี ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)  ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบห้างหุ้นจำกัดส่วน ซี.เจ.กรุ๊ป  คลื่นความถี่ ๘๙.๒๕ MHZ. ที่ตั้งเลขที่ ๓๔/๙ ม.๒๑ ต./อ.ตาคลี จว.น.ว. โดยมีนางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ อายุ ๔๖ ปี เป็นเจ้าของสถานี  ได้เข้าพบและขอความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสาร เพื่อไม่ให้มีการยุยงส่งเสริมหรือสร้างความแตกแยกของประชาชน

ได้เฝ้าฟังการจัดรายการผ่านทางวิทยุคลื่นดังกล่าว เป็นสถานี สำหรับ บริการธุกิจ เลขที่ BO-S๑๐๐๓๐-๐๓๔๐-๕๖ ไม่พบว่ามีการยุยงส่งเสริมหรือสร้างความแตกแยกให้ประชาชนแต่อย่างใด ผลการปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานีและนักจัดรายการวิทยุ เป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ภาพ/ข่าว            ปชส.ร้อย ที่ ๑ (มทบ.๓๑).

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts