## ร้อยรักถักทอใจ..สานสายใยกตเวทิตา” เกษียณอายุข้าราชการตำรวจ จังหวัดนครสวรรค์

ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรีสุกฤษฎิ์ บุญทรง ประธานพิธีงานเลี้ยง และประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ นางจิตติมา บุญทรง. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับภรรยาข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. งาน “ร้อยรักถักทอใจ..สานสายใยกตเวทิตา “ งานเลี้ยงเกษียณอายุข้าราชการตำรวจ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรีสุกฤษฎิ์ บุญทรง ประธานในพิธี ในงาน เลี้ยงข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ โดยมีข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุ ร่วมพิธีลอดซุ้มกระบี่ อย่างสมเกียรติ ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ พร้อมครอบครัวข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และแม่บ้านตำรวจ ร่วมในงานเลี้ยง

ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ นางจิตติมา บุญทรง เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ ภรรยาข้าราชตำรวจที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน รวมถึง ท่านผู้กำกับอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พันตำรวจเอก วีรภัสส์ ห้วยหงษ์ทอง. เกษียณอายุราชการ และแม่บ้านรับมอบใบเกียรติคุณ ในครั้งนี้ด้วย

ข้าราชการตำรวจทุกท่าน ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วย ความรัก ความอบอุ่น และสมเกียรติ กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุ และครอบครัว เป็นอย่างมาก

Related posts