เชียงใหม่ //// เป็นประธานเปิดงานครบรอบแห่งการสถาปนา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ บริเวณอาคารเรือนกระจกทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมผลงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ภาพ/ข่าว   กาณฑ์  โสภโณดร

Related posts