#ไลออนภาคพอใจการดำเนินงานสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 18.00 – 21.30 น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา มีการประชุมสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ 3 สโมสร ได้แก่ สโมสรไลออนส์นครสวรรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์และสโมสรเมืองพระบางนครสวรรค์

โดยมีไลออนธนา เกษะประกร ผู้ว่าการภาค 310 A 2 เป็นประธานพร้อมรองประธานภาค คนที่ 1 และคนที่ 2
ทั้งนี้สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ไลออนอานนท์ โอปัน เป็นนายกฯ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล เป็นนายกฯและสโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ เป็นนายกฯ ซึ่งแต่ละสโมสรรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะดำเนินการ ซึ่งคณะทีมงานภาคพึงพอใจอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ไลออนแสงอรุณ ภักดี รองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 มอบเงินสนับสนุนให้สโมสรละ 3,000 บาท ไลออนอัครภณ ศิรนากุล รองผู้ว่าการภาค คนที่ มอบเงินสนับสนุนสโมสรละ 2,000 บาท นอกจากนี้ผู้ว่าการภาคยังมอบธงที่ระลึกกับอดีตนายกสโมสร และมีการมอบของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี

Related posts