#เทศบาลนครนครสวรรค์ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน “EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14” ที่จังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดยในพิธีปิดผู้แทนสโมสรกีฬายกน้ำหนักที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด ทั้งประเภทประชาชนและยุวชน ได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประกอบด้วย
1.ประเภท ประชาชน : ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ สโมสรยกน้ำหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่มี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรฯ
2.ประเภท ยุวชน : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ธนิศา.     (พัช).  รายงาน

Related posts