#นครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

วันพฤกัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการชุดที่ 4 ตรวจสถานออกกำลังกาย สนามกีฬา

นำโดย พันเอกหญิงปวีณา ไทยตรง รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหัวหน้าชุด ดร.กิตติพงษ์พงศ์. กลิ่นแผน หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิตย์ บุญคลัง ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ได้ร่วมปฎิบัติกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในสถานให้บริการการออกกำลังกาย และสนามกีฬาในสถานศึกษาและชุมชนใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย ประกอบด้วย สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางประมุง สนามกีฬาเทศบาลตำบลโกรกพระ สนามกีฬาเทศบาลตำบลพยุหะคีรี​ (ฟิตเนส​)​ โรงเรียน​ศึกษา​คาร (สระว่ายน้ำ)​ สนามไดร์ฟ​กอล์ฟ​/สระว่าย​น้ำ สนามกีฬาโรงเรียน​ตาคลีประชาสวรรค์​ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตากฟ้า สนามกีฬาโรงเรียน​ตากฟ้าวิชาประ

Related posts