#สพร.19 เชียงใหม่ จับมือหน่วยงาน กรง.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการประชาชน “แรงงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 27 ปี

วันที่ 23 กันยายน 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 27 ปี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จับมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 27 ปี 23 ก.ย.2563

“แรงงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแรงงาน บริการคลินิกแรงงาน ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน การลงทะเบียนรับสมัครฝึกอบรม และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ให้แก่ แรงงานที่เข้าร่วมงานในวันนี้ กว่า 145 คน ณ ห้องประชุม 911 และบริเวณหน้าห้องประชุม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่
นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ในวันนี้ นอกจากจะการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานแล้ว ได้รับเปิดลงทะเบียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึก เพื่อเข้ารับการอบรมทักษะอาชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แรงงานจากผลกระทบโควิด-๑๙ ส่งเสริม สนับสนุนวัตถุประสงค์นโยบายการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ของกระทรวงแรงงาน ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในส่วนของภูมิภาคร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ แรงงานฟรี….โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จำนวน 6 สาขาอาชีพ รวม 145 คน ได้แก่
o การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย จำนวน 25 คน
o เบเกอรี่และกาแฟ จำนวน 25 คน
o การทำขนมไทย จำนวน 25 คน
o การตัดเย็บเสื้อพื้นเมือง (เสื้อคลุม) จำนวน 25 คน
o การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 20 คน
o การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืชไร้ดิน จำนวน 25 คน

มนู พุทธิมูล.     รายงาน

Related posts