#คุณอภิชิต ปทุมาสูตร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณอภิชิต ปทุมาสูตร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ. ณัฐพงศ์ โฆษะชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts