#สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ประชุมสมาชิกพัฒนาศักยภาพประสบความสำเร็จ

เมื่อเวลา 09.00 – 12.30 น. วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์วิษณุ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีการประชุมและอบรมนายกสโมสรไลออนส์ เลขาธิการและสมาชิก เรื่อง MYLION เพื่อให้สมาชิกรายงานกิจกรรมและโครงการที่ทำเพื่อสาธารณะ

ได้แก่ ช่วยเหลือความหิวโหย มะเร็งในเด็ก โรคเบาหวาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ โดยมี ไลออนธนา เกษะปกรณ์ ผู้ว่าการภาค 310 A 2 เป็นประธานและเป็นวิทยากรให้การอบรม และมีไลออนอานนท์ โอปัน นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์และไลออนกิตติภูมิ เหรัญญิกเป็นวิทยากร
จากการประเมินผลปรากฎว่าผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจกับวิทยากร ความรู้ สถานที่ อาหารและเบรค นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

Related posts