#ผู้แทนบริษัทบางกอกดรัก จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์เจล ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้แทนบริษัทบางกอกดรัก จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์เจล ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts