#พิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และภาคพื้น กองบิน 41 ประจำปี 63

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และภาคพื้น กองบิน 41 ประจำปี 63 โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 และหน่วยงานภาคนอก ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41
ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลหน่วยงาน และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และภาคพื้น กองบิน 41 ประจำปี 63จำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยแบ่งเป็นบุคคลดีเด่นประเภทนิรภัยการบินดีเด่น กองบิน 41, บุคคลดีเด่นประเภทนิรภัยภาคพื้นดีเด่น กองบิน 41บุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน กองบิน 41บุคคลดีเด่นด้านนิรภัยภาคพื้น กองบินและบุคคลชมเชยด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน41

มนู พุทธิมูล.  รายงาน

Related posts