นครสวรรค์ ///ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อ ๐๗๐๙๓๐ เม.ย.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.โกรกพระ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ โดยมี นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระเป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว            ปชส.ร้อย ที่ ๑ (มทบ.๓๑).

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts