#เชียงใหม่ ครองจ้าวกีฬา ม.กีฬาภาคเหนือ ปี 63

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันและสามารถทำผลงานการแข่งขันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2563 มีดังนี้
ทีมหญิง
อันดับที่ 1 มกช.เชียงใหม
อันดับที่ 2 มกช.ลำปาง
อันดับที่ 3 มกช.สุโขทัย
ทีมชาย
อันดับที่ 1 มกช.ลำปาง
อันดับที่ 2 มกช.เชียงใหม่
อันดับที่ 3 มกช.สุโขทัย
คู่ผสม
อันดับที่ 1 มกช.เชียงใหม่
อันดับที่ 2 มกช.สุโขทัย
อันดับที่ 3 มกช.เชียงใหม่ และมกช.ลำปาง
ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1 มกช. ลำปาง
อันดับที่ 2 มกช.เชียงใหม่
อันดับที่ 3 มกช.เชียงใหม่และมกช.ลำปาง
หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1 มกช.เชียงใหม่
อันดับที่ 2 มกช.สุโขทัย
อันดับที่ 3 มกช.เชียงใหม่และมกช.ลำปาง
ชายคู่
อันดับที่ 1 มกช.ลำปาง
อันดับที่ 2 มกช.เชียงใหม่
อันดับที่ 3 มกช.เชียงใหม่และมกช.ลำปาง
หญิงคู่
อันดับที่ 1 มกช.เชียงใหม่
อันดับที่ 2 มกช.เชียงใหม่
อันดับที่ 3 มกช.สุโขทัยและมกช.ลำปาง

Related posts