#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

โดยมีนายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แนวทางการปฎิบัติงานช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การสื่อสารของภาครัฐสู่ประชาชน” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

Related posts