หอการค้าชม.กระตุ้นศก.ต้นปีใหม่ 2560 จัดหอการค้าแฟร์ 2017

เสริมทัพพช. 800 บู้ธโชว์ศักยภาพ OTOP-SMEs เงินสะพัดเหนือ 40 ลบ.

                        หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่รุกกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่ จัดงานหอการค้าแฟร์ 2017  เสริมทัพงาน Unseen Lanna  ของพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   นำสินค้าชุมชน –SMEs คุณภาพ 8 จังหวัดทั่วภาคเหนือรวมกว่า 800 บู้ธแสดง ด้านสุขภาพ ฮาลาล โซนผ้าอัตลักษณ์ล้านนา จำลองบรรยากาศตลาดย้อนยุคสามชุก พร้อมชมการแสดงไฮไลท์ตลอด 7 วัน   คาดผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2 แสนคน เงินหมุนเวียนมากกว่า 40 ล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน”หอการค้าแฟร์ 2017″ ภายใต้โครงการ Unseen Lanna 2017 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560 จำนวน 350 บู้ธ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ปฏิบัติราชการแทนเชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า หอการค้าฯ จะได้จัด งาน “หอการค้าแฟร์ 2017” ภายใต้โครงการ Unseen Lanna 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่สองขึ้น อันเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการบูรณาการจัดงาน ระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  และเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดเต็มรูปแบบครั้งใหญ่ที่สุดต่อเนื่อง ที่หอการค้าร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอาหาร

“วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวช่วงต้นปีใหม่ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงได้สนับสนุนสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัด  อันจะเป็นเป็นกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่  และส่งเสริมให้เกิดการบริโภคการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ของจังหวัดและภาคเหนือ”

 

การจัดงานครั้งที่ 2 หอการค้าฯ คาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานมากกว่า 200,000 คนตลอด 7 วัน และจะสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 40 ล้านบาท จากตัวเลขการจัดงานในปี 2559 ที่ผ่านมา จำนวน 5 วัน  ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา   พบว่ามีผู้เข้าร่วมชมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 151,156 คน และสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 35 ล้านบาท

นางวิภาวัลย์กล่าวต่อว่า ในส่วนของหอการค้าแฟร์ 2017 ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนสินค้าในระดับชุมชนที่หอการค้ามีเครือข่ายทั่วประเทศ  สินค้าของ SMEs ในพื้นที่หอการค้าฯ ก็จะได้นำผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ ตลอดจนสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดแสดงภายในงานกว่า 350 บู้ธ รวมถึงโซนสินค้าและบริการฮาลาล ที่เราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาเพิ่มสีสัน และความหลากหลายของสินค้าภายในงานเพิ่มขึ้น รวมถึงการจำลองตลาดโซนอาหารย้อนยุคสามชุกที่จะสร้างบรรยากาศให้งานด้วย รวมถึงการแสดงบนเวทีได้แก่ มินิคอนเสิร์ต การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงดนตรีออเครสต้า และการแสดงดนตรีในโซนเชียงใหม่เมืองกาแฟ  เป็นต้น และจะมีการจับของรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ในวันสุดท้าย

นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงาน Unseen Lanna 2017 ได้รับการบูรณาการจากงบประมาณหลายส่วนทั้งกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เอง ที่ตั้งเป้าจะจัดงานในช่วงต้นปี และกลางปีเพื่อสนับสนุนการค้า ในพื้นที่ต่อเนื่อง และจะยกระดับให้เป็นงานที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงได้จัดเต็มพื้นที่ในศูนย์ประชุมฯ พัฒนาชุมชนจะได้คัดสรรสินค้าคุณภาพที่เป็นงานหัตถกรรมหรือ Slow Hand ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เป็นอัตลักษณ์มาแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคอย่างครบครันด้วย

ดร.ภราดร สุรีย์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มีส่วนในการประสานงานนำผู้ประกอบการด้านฮาลาลมาร่วมออกบู้ธภายในโซนหอการค้าฯแฟร์ ซึ่งถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่เราได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดงานฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ หรือ CHIF มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปให้รับทราบถึงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรม และสินค้าของฮาลาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้ความสำคัญตามยุทธศาสตร์ฮาลาลของประเทศและของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

คาดหวังว่าการร่วมงานครั้งนี้จะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งที่จะได้แสดงศักยภาพของสินค้าฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาล  และเราหวังว่า การขยายตลาดฮาลาลในบ้านเรา เพิ่มยอดการส่งออกไปสู่นานาประเทศ อาจจะเริ่มจากตลาดในประเทศอาเซียน ซึ่งหากเราประสบความสำเร็จตรงนี้ เราเข้มแข็งมากขึ้น เครือข่ายการค้ากว้างขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะสามารถขยายตลาดต่อไปได้ถึงระดับโลก รวมถึงทางโซนตะวันออกลางและยุโรปด้วย

 

ภาพ/ข่าว น.ส.สุปรียา อภิรมย์ยานนท์  จ.เชียงใหม่ รายงาน

Related posts