#รวมใจจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินจากคุณพีระ-คุณทัศนีย์ วณิชไพสิฐ และครอบครัว(ร้านไกรลาสการแว่น) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม)
#รวมใจจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

Related posts