#ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการส่งเสริมนักเรียนเพื่อรับพระราชทานรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีพ.ศ.2563 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนรับประเมิน

Related posts