#ประเมินรองผอ.เขต42

นายพันศักดิ์ ศรีทอง นำผลงานของสหวิทยาเขตวิมานลอย โดยโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ร่วมกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผอ.เขต42

Related posts