#ประชุมเสวนา

15 ก.ย2563 โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักพิมพ์แสงดาว เชิญนักเขียนชื่อดังนามปากกา”จุฬามณี”นายนิพนธ์ เที่ยงธรรม มาเสวนาสร่้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน รักการอ่าน มีประสบการณ์ ในการเนิน

Related posts