#เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2563

เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2563
นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2563

นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งระดับประเทศที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง จะเดินทางไปรับรางวัลในวันที่ 20 กันยายน 2563 นี้

Related posts