#เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขัง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 127 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังชาวไทย 123 คน ผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 4 คน และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 3 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

**************************************

รองพ่อเมืองเวียงพิงค์  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน อย่างเร่งด่วน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

สนับสนุน ส่งเสริมกีฬาเมืองเวียงพิงค์ ให้เจริญรุดหน้า พัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางกีฬา เสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ชีวีมีสุข

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

***********************************

กระบี่มือหนึ่งด้านการท่องเที่ยว นำมาตราการต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรถม้า – เมืองหละปูน อย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวหลังไหลเที่ยวเมืองล้านนา อย่างคึกคัก สร้างเศรษฐกิจดีให้กับท้องถิ่น

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

*************************************

ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หวังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

***************************************

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ในโอกาสที่ หน่วยศัลยกรรมเด็ก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับการตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลผู้ป่วยโรคลำไส้กลืนกัน (Intussusception) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

**************************************

แม่ฮ่องสอน – จัดกิจกรรม “ตลาดชุมชนบ้านโป่ง สู้ภัยโควิด” ภายใต้การกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ครั้งที่ 1

นางสาวจุไรรัตน์  ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามของฝ่ายการจัดกิจกรรม ตลอดจนผู้บริหารตลาด ผู้ประกอบการค้าในตลาด เตรียมจัดกิจกรรม “ตลาดชุมชนบ้านโป่ง สู้ภัยโควิด” ภายใต้การกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดชุมชนบ้านโป่ง” ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดประชารัฐต้องชม “กาดไตแม่ลาน้อย” ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

*****************************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ข้าวจังหวัดลำพูน ปี 2563 / 2564  และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ข้าวจังหวัดลำพูน ปี 2563 / 2564  และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

***************************************

สมาคมกอล์ฟ รีสอร์ทภาคเหนือ ร่วมกับ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ และสนามกอล์ฟชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน รวม 6 สนาม
ขอเรียนเชิญท่านนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ⛳️⛳️Northern October Festival Championship 2020

  คุณ สุพชฌาย์ (โจ้)   เสวตไอยาราม ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด    ของสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน 

ชิญท่านนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ⛳️⛳️

Northern October Festival Championship 2020

นัดแรกเปิดสนามดวลวงสวิงที่ สนามกอล์ฟกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ในวันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2563 ช็อตกันเวลา 12.30 น.
ราคา 1,200 บาท
รวมกรีนฟี 18 หลุม + แคดดี้ + รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว + งานเลี้ยงมื้อค่ำ + เครื่องดื่ม + ของที่ระลึกเสื้อโปโล👕 + ชิงถ้วยรางวัล + ลุ้นของรางวัลจับสลากอีกมากมาย

รับสมัครด่วนก่อนเต็ม ได้ที่ ⛳️🏌️
☎️ Tel. 053 – 921815 , 053 – 921817 และ 053 – 921846 📱 Mob. 083 – 5800146 , 097 – 9192992 , 081 – 7167711 และ 065 – 4165961
📠 Fax. 053 – 921820 🌵 E-mail: info@gassangolf.com 🌵 Line ID : gassangolf

ชำระเงินโอนเข้าบัญชี Bank Name: ธนาคาร ธนชาติ TB / Tanachart Bank Co.,Ltd., A/C Name: Gassan Chiang Mai Property Co., Ltd.
A/C No. : 345 – 2 – 18594 – 1 Kind: Saving Account SWIFT CODE: THBKTHBK
ถ้าท่านโอนเงินมาแล้ว กรุณาแจ้งใบสลิปการโอนเงินมาที่
🌵 E-mail: info@gassangolf.com 🌵 Line ID : gassangolf

**************************************

ผบช.ภ. 5 เป็นประธาน เปิดการฝึกทดสอบโครงการพัฒนาศักยภาพอบรมทบทวน

*******************************************

เสนาธิการกองบิน 41 ร่วมกิจกรรมการทำบุญ ปล่อยปลาเพื่อการกุศล

****************************************

โครงการช่วยเหลือ เพื่อนร่วมโลกมอบอีก ทั้งรถวีแชร์ทั้งข้าวสาร

*************************************

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มานานกว่า 40 ปี รองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 1,400,000 รายต่อปี ปัจจุบันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีสภาพทรุดโทรม มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์จะบริจาคโดย🔹โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี :โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 468-085999-6🔹เช็ค – แคชเชียร์สั่งจ่าย โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่🔹บริจาคด้วยตนเอง ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ 🔹กด *948*0060*100# กด 📞☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053-938400 053-936000 095-6797775 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก *ทุกรายการบริจาคมากกว่า 500 บาท ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อที่ Line ID: 0956797775https://youtu.be/XcFZz3Hy6zk

โพสต์โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official) เมื่อ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020

**********************************

 

Related posts