#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ เข้าพบชาวบ้าน ผู้นำ อบต.หนองกระโดน ดูการสร้างถนน

ดร. ภิญโญ นิโรจน์ สส. นครสวรรค์ เขต 1 อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เข้าพบชาวบ้าน ผู้นำ อบต.หนองกระโดน อ. เมือง จ. นครสวรรค์

ดูถนนที่ทางทร.ลาดยางให้เสร็จแล้วในงบประมาณ 2563 กำลังจะติดไฟส่องสว่างให้ทีหลัง พร้อมประชุมกับผู้นำชุมชนรับทราบปัญหา เพื่อประสานงานผ่านสภาผู้แทนเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อไป งบประมาณปี 2564 มีโครงการหลายโครงการที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวง มีถนนหลายเส้น ประปา ลอกคลองหลายรายการลงในตำบลนี้

ธนิศา.    (พัช).   รายงาน

Related posts