#บริจาคชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดแบบแผลเล็ก จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,100,000 บาท ให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเกื้อดรุณ และ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เป็นตัวแทนของสององค์กร บริจาคชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดแบบแผลเล็ก จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,100,000 บาท ให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมรับมอบ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts