#อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปรับแผนสูบน้ำโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปรับแผนสูบน้ำโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยเดินเครื่องสูบน้ำตลอดเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม

เพื่อเร่งผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่ บึงบอระเพ็ด จากสถานการณ์ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดลดลงอย่างต่อเนื่องถึงขั้นวิกฤตที่ระดับ 20.65 ม.รทก. เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ พันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่มีอยู่ในบึงบอระเพ็ดไม่ให้ได้รับผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด จึงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้บึงบอระเพ็ด

ขอบคุณ.   ภาพ/ข่าว.   ผอ. ยุทธนา.  ชมวงศ์

Related posts