#มอบรูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จำนวน 1 องค์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณเรณู รัตนเจริญมิตร มอบรูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จำนวน 1 องค์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts