#กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ขอส่งรายงานการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ดังนี้

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวีซีพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน และว่าที่ร้อยตรีสมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกที่ 34 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล
ผอ.สคฟ.อส.

Related posts