#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ ร่วมทำประชาคมกับชาวบ้านตำบลบึงเสนาท

ดร. ภิญโญ นิโรจน์ สส. นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯไปร่วมทำประชาคมกับชาวบ้านตำบลบึงเสนาท

เพื่อพัฒนาแหล่งนำ้ทางอุปโภคและบริโภค แก้ปัญหานำ้แล้ง โดยจะติดเครื่องสูบนำ้เพื่อสูบนำ้จากแม่นำ้ปิงลงในคลองไปก่อน

ธนิศา.   (พัช).  รายงาน

Related posts