#สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Northern October Fest 2020” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟภาคเหนือ

สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ และสนามกอล์ฟชั้นนาในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน โดยสมาชิกทั้งหมด 9 สนาม ได้แก่ North Hill Golf Club Chiang Mai, Mae Jo Golf Resort & Spa, Gassan Khuntan Golf & Resort, Chiang Mai Highlands Golf & Spa Resort, Summit Green Valley Chiangmai Country Club, Gassan Panorama Golf Club, Gassan Legacy Golf Club ,Lanna Golf Superclub แ ล ะ Chiang Mai InthanonGolfandNaturalResortร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กาหนดจัดโครงการส่งเสริมการตลาด กอล์ฟ ภายใต้ชื่อโครงการ “Northern October Fest 2020”

โดยทุกสนามจะร่วมกันให้ราคาพิเศษตั้งแต่ 800 – 1400 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และช่วยกระตุ้นให้นักกอล์ฟ และผู้รักสุขภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน เพิ่มมากขึ้นในช่วงนอกฤดูกาล ท่องเที่ยว (Green Season) รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้หมุนเวียนภายในจังหวัดและผู้ประกอบการอื่นๆในพื้นที่ อีกด้วย

มนู พุทธิมูล

Related posts