#”อดีตรัฐมนตรีภิญโญ”ลงพื้นที่ ตำบลหนองยาว ดูฝายหนองบัวที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ

ดร. ภิญโญ นิโรจน์ สส. นครสวรรค์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯลงพื้นที่ ตำบลหนองยาว

ดูฝายหนองบัวที่กำลังทำอยู่จวนเสร็จแล้ว และเยี่ยมชาวนาด้วย ยังขาดนำ้ทำนา แห้งแล้งมาก ชาวนาบอกฝนชอบตกแต่ในเมืองแต่บ้านนอกไม่มีฝนเลยครับ

ธนิศา.    (พัช).  รายงาน

Related posts