#ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด

วันที่ 11 กันยายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะพร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

และมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 และนายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 เข้าร่วมประชุมติดตามการพัฒนาพื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้สามารถใช้เป็นพื้นที่ชะลอและรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูแล้ง

ขอบคุณ.  ภาพ/ข่าว.  ผอ. ยุทธนา ชมวงศ์

Related posts