#เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

เชียงใหม่ –  ประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หวังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี , นายคมสัน สุวรรณอัมพา และ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

**********************************

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยใช้สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์

โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์ การ์เดน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คนเข้าร่วม

**********************************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัล World Stroke Organization ANGELs Award level gold และ Thailand ANGELs Award level gold 2019

โดยมีคุณนรัชพร ศศิวงศากุล หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหลอดเลือดสมอง และ คุณรุจี รัตนเสถียร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลฯ รับมอบจาก ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

***********************************

เชียงใหม่ – มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในการให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณครู อาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีคนเก่ง อย่างมีคุณธรรม แก่นักศึกษาวิชาทหาร

**************************************

ฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลความต้องการน้ำฝนในพื้นที่และได้ลงสำรวจพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร พบว่าขณะนี้มีพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งอยู่ในช่วงระยะเติบโตประมาณ 12,000 ไร่

 นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนบน) 

************************************

ดูแลด้านพลังงานทดแทนจากธรรมชาติทุกท้องถิ่น  ลดมลภาวะ ชวนชาวบ้านร่วมป้องกัน หมอกควัน PM 2.5 เพื่อสุขภาพที่ดี ของพี่น้อง ประชาชนชาวเชียงใหม่

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

ขอขอบคุณนักเเสดงรับเชิญกิตติมศักดิ์ ในหนังสั้นสวนสัตว์เชียงใหม่ “THE ENGAGEMENT”


คุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

รับชมหนังตัวเต็มได้ตามลิงก์นี้
https://www.facebook.com/503499963030058/posts/3276894409023919/?vh=e&extid=bGKkaMhrjDRDK1Mt&d=n

ฉายเเล้ววันนี้ ทาง Facebook: สวนสัตว์เชียงใหม่ Chiang Mai Zoo

**************************************

สำนักงานหลักสุขภาพ ตรวจประเมินศักยภาพ โรงบาลลานนาคู่สัญญา

**************************************

กองกำลังผาเมือง ช่วยจัดรถ จัดทหารช่วยขนของธารน้ำใจ

***********************************

กองบิน 41 จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ กับหลักสูตรจิตอาสา

************************************

ทหารร่วม ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้นำชุมชน ช่วยกันก่อสร้างแท้งก์กักเก็บน้ำให้กับประชาชน

********************************

Related posts