#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัล World Stroke Organization ANGELs Award level gold และ Thailand ANGELs Award level gold 2019

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัล World Stroke Organization ANGELs Award level gold และ Thailand ANGELs Award level gold 2019 โดยมีคุณนรัชพร ศศิวงศากุล หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหลอดเลือดสมอง และ คุณรุจี รัตนเสถียร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลฯ รับมอบจาก ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

Related posts