#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563

โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดในพิธี
ซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ภาพข่าว.     แหม่ม.  รร. กีฬา นว.

Related posts