#ฝ่ายบริหาร รร. กีฬา นว. ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย จ่าสิบเอกอรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

นำโดยอาจารย์พัชรี โอชารส ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ดาราเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนต่อไป

Related posts