#ข้าราชการครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัล”เพชรพัสดุ”ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ แหล่งสมาคมฯกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น”เพชรพัสดุ”ประจำปี 2563

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายณธนา กัณตาวัฒน์ ข้าราชการครู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดไว้ สมควรที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น”เพชรพัสดุ”ประจำปี 2563

Related posts