#จนทชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพของ.ขสป.ดอยผาช้างจ.พะเยาและน่านออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพมนพื้นที่รับผิดชอบ

“อดุมการณ์ และความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เราร่วมบุกบ่าฝ่าฟันแม้ฝนตก แดดแรง ลุยน้ำ นอนกลางดินกินกลางป่า เพื่อผืนป่า เพื่อสัตว์ป่า ด้วยใจรักจะเหนื่อยหนักแค่ไหน เพียงหยุดพักแล้วเดินต่อ หากใจเราไม่ย่อท้อความสำเร็จนั้นไม่ใช่สิ่งยากสำหรับเรา “คุณคือพิทักษ์ขุนเขา และผืนป่าที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำยม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างจ.พะเยาและน่าน”

Related posts