#ศึกษาดูงานเตรียมพร้อมก่อนแต่งตั้ง

10-14กันยายน2563ผู้สอบได้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.42จำนวน7คนมาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนนครสวรรค์ มีนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน

Related posts