#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “กลยุทธ์การสื่อสารของภาครัฐสู่ประชาชน”

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “กลยุทธ์การสื่อสารของภาครัฐสู่ประชาชน”

พร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

ภาพ/ข่าว.  เอ้ กรมน้ำ

Related posts