#ซันสวีททำพิธีบวงสรวง พระพิรุณพร้อมยกระดับ ทัพพัฒนาเทคโนโลยี

ที่บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค

เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามในด้านการเกษตร ในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ที่เชื่อว่าจะช่วยให้พืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสิริมงคลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดข้าวโพดหวาน และเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการด้านการเกษตร ให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเมล็ดพันธ์พืช ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตรต่างๆ อาทิ บริษัทแปซิฟิค เมล็ดพันธ์ จำกัด บริษัทซินเจนทา ซีดส์ จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด เป็นต้น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวง คณะผู้บริหารจากบริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน)พร้อมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตลอดจนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมประชุมหารือองค์ความรู้ในการพัฒนา นวัต กรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมงางแผนในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ด้วยเทคโนโลยีแบบบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts