#บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษมอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ครอบครัว ว.อะไหล่วิทยุ โดยคุณวรวิทย์ – คุณลิลดา เหลืองสุวิมล บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษมอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะ
………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts