#การประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
เวลา 13.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพลบดี 3 (ชมเมือง) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts