#เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

พ่อเมืองเวียงพิงคฺ์ เป็นห่วงสุภาพภาพพี่น้องประชาชน จากมหันตภัยร้ายหมอกควัน PM 2.5 ที่คุกคามทุกปี ร่วมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้า

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

***********************************

เชียงใหม่ – อธิบดีกรมการศาสนา มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “วชร ONAIR เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน”พร้อมชื่นชม ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านโครงการฯ ที่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง

ที่ วัดสันต้นเปา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ผ่านโครงการ“วชร(วะ-ชะระ) ONAIR เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงาน องค์กร ที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้การสนับสนุนโครงการ “วชร ONAIR เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน” พร้อมกล่าวชื่นชม ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านโครงการดังกล่าวฯ

************************************

ลำปาง –  รมช เกษตรฯ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และประกาศจะผลักดันโครงการก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว – นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และประกาศจะผลักดันโครงการก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว – นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการแก้มลิงสบต๋ำพร้อมอาคารประกอบ เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ วงเงินงบประมาณรวม 110 ล้านบาท โดยจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ววัน พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก 4-01) มอบสินเชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเงิน 960,000 บาท

**************************************

เชียงใหม่ – พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ซึ่งเป็น 1 ในหลักสูตรของการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ซึ่งเป็น 1 ในหลักสูตรของการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดยหน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานบุคคล โดยมีกัปตันนายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม วิทยากรจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ถ่ายทอดความรู้พร้อมกับ Facilitator คณาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

********************************

ลำพูน –  โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน อบรมฟรี “การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” 

*********************************

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตาบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน อย่างต่อเนื่อง

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

โรงพยาบาลลานนา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 ทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อย

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา

***********************************

ทำงานอย่างเข้มข้น ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย  ทั้งเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมมาตราการป้องกันภัยธรรมชาติ ชาวบ้านต่างชื่นชม การทำงานทุ่มเท ของรองผู้ว่าฯ คม นุ่ม ลึก

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

***************************

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ที่ผ่านมา

โดยนับจากวันที่ 4 -6 กันยายน 2563 มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมวันละไม่น้อยว่า 2,300 คน- 2,800 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเข้าเที่ยวชม 5 อันดับแรก เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย และจังหวัดอื่นๆ

*************************************

รองผบ.ตำรวจแห่งชาติขึ้นเหนือประชุมสั่งการ สืบสวนขยายผลคดียาฯ

*********************************

พิธีลงเสาเอกอาคาร ศูนย์การแพทย์หริภุญชัย คณะแพทย์ศาสตร์ มช.

*********************************

ประพันธ์ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในช่วงวิกฤตช่วยเหลือ ปันน้ำใจแจกถุงยังชีพ

*******************************

ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ช่วงหยุดยาวคนแน่น คึกคักกระตุ้นเศรษฐกิจ

********************************

 

***************************************

Related posts