#เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

พ่อเมืองเวียงพิงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างเต็มที่ นำมาตราต่างๆ ชักจูงดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ให้คึกคักเหมือนเดิม สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับฃาวเมืองล้านนา

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

*********************************

เชียงใหม่ – สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ลงนาม MOU ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 36 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีสักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

*************************************

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2 ให้แก่ บุคลาอาจารย์บรรจุใหม่ AI ที่บรรจุตามแผนการจัดสรรอัตราเชิงรุก ปี 2563 (รุ่นที่ 2) และอาจารย์ทดแทนผู้เกษียณ โดยมี รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน และคณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

*************************************

เชียงใหม่ -คณะผู้ตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพ ภาคราชการและภาคโรงพยาบาล สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฎิบัติงานจริง ของกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ แผลและออสโตมี

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการ ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อ.ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพ ภาคราชการและภาคโรงพยาบาล สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฎิบัติงานจริง ของกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ แผลและออสโตมี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

**********************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุดในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่สัตว์และนักท่องเที่ยว

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุดในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่สัตว์และนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์สัตว์หลุดโดยไม่คาดคิด ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีการจัดทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุดเป็นประจำทุกปี โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของผู้ดูแลสัตว์ การให้บริการนักท่องเที่ยว งานระบบปฏิบัติการ และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

*************************************

แม่ฮ่องสอนสั่งคุมเข้มพื้นที่ชายแดน คณะกรรมการโรคติดต่อ โควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้มพื้นที่ชายแดน หลังมีการระบาดของโรคโควิดในประเทศเพื่อบ้าน มีมติสั่งปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราว 3 แห่งใน

*************************************

ลำพูน – ส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมการสัมมนา ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

***********************************

สวนสัตว์เขีนงใหม่ – โอกาสดีๆ พลาดแล้วจะเสียใจ กับราคาโปรโมชั่น บัตรเข้าชมสวนสัตว์ลดราคา 50% เหลือเวลาเพียง 30 วันสุดท้าย หมดเขต 30 กันยายน 2563 นี้ เท่านั้น

******************************

(คุณฟ้ากัซซัน) พรหมพร  เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการ กัซซันขุนตานฯ จัดงานวันเกิด (น้องบูม) ครบ 21 ปีวันที่ 3 กันยายนต์ 2563 นิมนตร์พระ 11 วัด จำนวน 21 รูป มาสวดเจริญพุทมนตร์และเลี้ยงพระเพล ที่กัซซันเลกาซี่

ตอนเย็นเลี้ยงวันเกิดและฉลองจบปริญญาตรี ให้ลูกที่ โรงแรม.ฮอลิเดย์อิน หนองหอย เวลา 18.30 น. ญาติสนิท มิตรสหาย อย่าลืมไปร่วมงานกันนะคะ

**************************************

ทำงานอย่างเข้มแข็ง ลุยทุกพื้นที่ สนับสนุนให้ประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ด้วยพลังงานธรรมชาติ ลดมลภาวะ จากหมอกควัด PM 2.5 

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

***********************************

***********************************

****************************

***************************

*****************************************

 

 

Related posts