#เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

พ่อเมืองเชียงใหม่ เตือนประชาชนการ์ดอย่าตก ป้องกันการระบาดระลอก 2 สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม คนต่าวด้าวลักลอบเข้าเมือง สกัด โควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักประเทศเพื่อนบ้าน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

******************************

 

ผลปฏิบัติการฝนหลวง วันที่ 30 สิงหาคม 2563 

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนบน)

********************************

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัด โครงการวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัด  ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน , ข่าว สารด้านสหกรณ์  และการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับของบุคคลภายนอก ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวงศ์ชัย  ไชยโย  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด

******************************

ลำพูน – สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  ยกระดับมาตรฐานช่างไทยรับนโยบาย สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 แก้ไข เพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทำงาน โดยกำหนดให้การประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อรับรองความรู้ความสามารถ

***********************************

แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และรศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 คณะการสื่อสารมวลชน มช.

***********************************

ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ ใจเกินร้อย ทุ่มเทการทำงานให้กับพี่น้องชาวเวียงพิงค์ ระดมเจ้าหน้าที่สกัดกั้นโควิด 19 ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็ง จนชาวเชียงใหม่ พ้นภัยมหันตภัยร้าย เยี่ยมเลยครับ

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

******************************

หญิงเก่ง บริหารงานเยี่ยม เฉียบขาด มาดตราการป้องกันภัยโควิด 19 ให้กับนักออกรอบ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา จนลำพูน -เชียงใหม่ เฟื่องฟูกีฬากอล์ฟ

คุณ พรหมพร (ฟ้ากัซซัน ) เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการ กัซซันขุนตาน   กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

**************************************

คนหนุ่มไฟแรงแซงทุกโค้ง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ จัดการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง สร้างความรื่นรมย์ให้กับนักออกรอบ อย่างประทับใจ วงการกอล์ฟล้านนา พุ่งกระฉูด

  คุณ สุพชฌาย์ (โจ้)   เสวตไอยาราม ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด   สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน

**********************************

นักข่าวรุ่นเก่า แต่เก๋าชำนาญด้านเจาะลึก บุกลุยทุกท้องที่ นำสาระดีๆ ออกสู่สาธารณชน จนเป็นที่เชื่อถือของคนทุกวงการ

นายมนู พุทธิมูล   นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

***************************************

********************************

*********************************

***********************************

*******************************

****************************

 

Related posts