#บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณวิรัตน์ ลิ้มศักดากุล บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ และ ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts