ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช. ร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 คณะการสื่อสารมวลชน มช.

Related posts